Anita.jpg

Anita Fink Knudsen är anställd på Advokatforman Dahlgren och Partners sedan mars 2019 och arbetar med olika typer av affärsjuridiska frågor inklusive arbets- och arbetsmiljörätt. Med sin bakgrund som förhandlingschef både inom näringslivet och centrala arbetsgivarorganisationer, har Anita mer än 20 års erfarenhet av arbete med bland annat alla typer av arbetsrättsliga frågor och tvister inom flertalet branscher. Anita har även lång erfarenhet av olika typer av styrelseuppdrag och har även verkat som VD på annan affärsjuridisk advokatbyrå.

Kontaktuppgifter

Mobil:+4673 0880875
E-post: Anita.Fink. Knudsen[a]dlaw.se
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/anita-fink-knudsen-a73a87147/

KURSINTYG & DIPLOM