Dahlgren & Partners tillhandahåller tolkning och analys av avtal som omgärdar pension. Advokatfirman bistår med att upprätta de dokument som krävs i samband med att pensionsåtaganden ska tas fram eller revideras. Vidare kan Dahlgren & Partners upprätta pensionsstiftelser, bistå vid byte av tryggandeform; ofta från pensionsstiftelse till försäkring, samt vid alla övriga pensions- och stiftelserättsliga frågor som kan uppstå.

Självklart tillhandahåller Advokatfirman även rättsutredningar, rättsutlåtanden och utbildningar inom vårt rättsområde. Dahlgren & Partners företräder också klienter vid eventuella rättsprocesser såväl i allmän domstol som vid skiljeförfarande.


Förfrågningar

info@dlaw.se

— 
Vill du att vi kontaktar dig?

Fyll i formuläret här till höger så kontaktar vi dig inom kort.