Vi tillhandahåller tolkning och analys av alla slags avtal som omgärdar pension; anställningsavtal, kollektivavtal, pensionsåtaganden, försäkringsavtal m.fl. Vi hjälper till att upprätta de dokument som krävs i samband med att era pensionsåtaganden ska tas fram eller revideras, som pensionsutfästelser och pensionspolicys. Vidare kan vi hjälpa till med att upprätta pensionsstiftelser, bistå vid byte av tryggandeform; ofta från pensionsstiftelse till försäkring, samt vid alla övriga pensions- och stiftelserättsliga frågor som kan uppstå.

Självklart tillhandahåller vi även rättsutredningar, rättsutlåtanden och utbildningar inom vårt rättsområde. Vi företräder också klienter vid eventuella rättsprocesser såväl i allmän domstol som vid skiljeförfarande.


Förfrågningar

info@dlaw.se

— 
Vill du att vi kontaktar dig?

Fyll i formuläret här till höger så kontaktar vi dig inom kort.