Dahlgren & Partners har erfarenhet av alla delar inom arbetsrättens område. Arbetsrätten är en speciell del av rättssystemet med många gånger korta preskriptionstider som kräver omgående hantering av exempelvis tvister. 

Dahlgren & Partners kan bistå med följande;

  • Rådgivning
  • Förhandlingar och medbestämmandeförhandlingar
  • Upprättande av VD-avtal, anställningsavtal inklusive sekretess- och konkurrensavtal
  • Utforma anställningsvillkor, policies och pensionsplaner
  • Tvistelösning
  • Domstolsprocesser
  • Skiljeförfaranden

 

Kontakta oss