Advokatfirma Dahlgren och Partners har stor erfarenhet av alla delar inom arbetsrättens område. Arbetsrätten är en speciell del av rättssystemet med många gånger korta preskriptionstider som kräver omgående hantering av t ex tvister. Vi har stor och lång erfarenhet av hantering av dessa och är snabbt tillgängliga för rådgivning och eventuella åtgärder.

Vi kan bl a bistå med följande.

-          Tvistelösning

-          Förhandlingar

-          Domstolsprocesser

-          Skiljeförfaranden

På advokatbyrån finns också erfarenheter av att vara skiljeman i skiljetvister inom arbetsrättens område.

Därutöver är vanligt förekommande att bistå arbetsgivare med att utforma anställningsvillkor, policies och pensionsplaner. För ledningen är upprättandet av anställningsavtal inklusive sekretess- och konkurrensavtal en viktig del i bolagets ledningsförsörjning. Advokatfirma Dahlgren och Partners har lång erfarenhet av detta inklusive utformning av VD-avtal.

Kontakta oss