Just nu är rekordmånga regelverk som berör pensions- och försäkringsbranschen på väg att förändras. Snart kommer de svenska förslagen på genomförande av PRIPPS, IDD och IORP ll. Förändringar är även på väg i regler om tryggande av tjänstepension, beräkning av pensionskostnader, flytträtt och uttag av tjänstepensionsförsäkring. För oss är det sjävklart att bevaka allt detta.

Med vår bakgrund som livförsäkringsjurister står vi beredda att hjälpa er med analyser, utbildningar och genomförande av de nya regelverken i er organisation. Vi levererar juridisk kompetens inom alla delar av tjänstepensions- och livförsäkringsjuridiken till:

• Försäkringsföretag och försäkringsförmedlare som står inför att förstå och införliva de nya regelverken

• Understödsföreningar i valet att ombilda till försäkringsförening, träda i likvidation eller invänta IORP ll

• Pensionsstiftelser som behöver förstå vad föreslagna ändringar innebär

Läs mer om:

 

Kontakta oss