Carl Johan Rundquist har en lång och bred erfarenhet från företag inom pensions- och försäkringsbranschen. Efter tjänstgöring som tingsnotarie samt stadsnotarie i Stockholms stad i några år, har han sedan 1986 arbetat som försäkringsjurist, vice chefsjurist och chefsjurist i flera olika livförsäkringsbolag, bland andra Skandia, Trygg-Hansa och senast SPP.

Carl Johan har också varit styrelseledamot i Försäkringsjuridiska Föreningen, IPEBLA och Svenska avdelningen av AIDA och är för närvarande ordförande  i Föreningen Pensionsspecialisterna. 

Kontaktuppgifter

Tel: +46 708 93 70 34
E-post: carljohan.rundquist@dlaw.se
LinkedIn: https://se.linkedin.com/in/carl-johan-rundquist-6b182064/en