Compliancefunktionen innefattar arbete med regelefterlevnad. Compliancefunktionen innebär exempelvis upprättande av kontrollfunktioner, tillhandahållande av utbildning i regelverksfrågor, utförande av granskningar/kontroller och riskanalyser. I Compliancefunktionen ingår dessutom att upprätta och revidera internt regelverk, skapa åtgärdsplaner samt rapportera till styrelsen. Dahlgren & Partners har lång erfarenhet inom Complianceområdet och vi har vad som krävs för en väl fungerande Compliancefunktion.

Dahlgren & Partners erbjuder hjälp med allt ifrån enskilda frågor till att tjänstgöra som Compliance officer. De vi främst riktar oss till är försäkringsdistributörer ( försäkringsföretag, försäkringsförmedlare) understödsföreningar, pensionsstiftelser och värdepappersbolag.

Kontakta oss