En Due Diligence (även kallat DD) kan vara allt från en mindre analys till ett mer omfattande projekt beroende på uppdragets omfattning i kombination med verksamhetens storlek och komplexitet. Due Diligence kan göras inom flera områden, den inriktar sig på en analys av risker, fördelar, möjligheter och felaktigheter inom verksamheten. På grund av att löner och pensionskostnader står för en av de största kostnaderna för ett tjänsteföretag är en analys och granskning av avtal som berör dessa områden av stor betydelse.

Dahlgren & Partners har en stor erfarenhet inom olika chefspositioner, företagsledningar och styrelser inom det finansiella området med inriktning på försäkring. En Due Diligence kan därför med fördel göras av Dahlgren & Partners vid företagsförvärv eller omstrukturering av verksamheten.

Genom att anlita Dahlgren & Partners vid en Due Diligence vet klienten att en juridisk specialist inom området verkligen granskat och analyserat det som rör arbetsrätt och tjänstepension.

Kontakta oss