En Due Diligence (även kallat DD) kan vara allt från en mindre analys till ett mer omfattande projekt beroende på uppdragets omfattning i kombination med verksamhetens storlek och komplexitet. Due Diligence kan göras inom flera områden, den inriktar sig på en analys av risker, fördelar, möjligheter och felaktigheter inom verksamheten. På grund av att löner och pensionskostnader står för en av de största kostnaderna för ett tjänsteföretag är en analys och granskning av avtal som berör dessa områden av stor betydelse.

Dahlgren & Partners medarbetare har erfarenhet inom olika chefspositioner, företagsledningar och styrelser inom det finansiella området med inriktning på försäkring. En Due Diligence kan därför med fördel göras av Dahlgren & Partners vid företagsförvärv eller omstrukturering av verksamheten.

Kontakta oss