Dahlgren & Partners biträder försäkringsbolag och försäkringsförmedlare i samtliga frågor som har bäring på försäkringsrätt. Vi har själva verkat som chefsjurist eller bolagsjurist i de typer av företag som vi idag levererar våra tjänster till, så vi har såväl god förståelse för affärerna som god kännedom om det alltmer komplexa regelverk som omgärdar försäkringsrörelse. Vi behärskar försäkringsrättens samtliga delar; näringsrätt, civilrätt, skatterätt, marknadsföringsfrågor, personuppgiftsfrågor m.fl rättsområden, och vi vet vilka utmaningar bolagen står inför med många förändringar på väg.

Dahlgren & Partners erbjuder hjälp inom samtliga våra erfarenhetsområden, innebärande bl.a. : upprättande av interna regelverk, såsom styrelsens och VD:s riktlinjer eller instruktioner, hjälp vid framtagning av eller översyn av produkter och allt produktmaterial som ska tas fram i form av försäkringsvillkor, förköpsinformation, försäkringsbesked och webbtexter. Vi har omfattande erfarenhet av att ta fram distributionsavtal såsom avtal mellan försäkringsbolag och förmedlare, valcentraler, gruppföreträdare m.fl. aktörer. Vi har erfarenhet av anknytning av förmedlare till försäkringsbolag och vi fungerar som utkontrakterad compliancefunktion till försäkringsförmedlare. 

Kontakta oss