Finansinspektionens rapport om konsumentskyddet

Finansinspektionens rapport om konsumentskyddet

Finansinspektionens (FI) gav ut sin årliga rapport: ”Konsumentskyddet på Finansmarknaden” den 3 maj 2016. Av rapporten framgår att FI nu arbetar för att minska tre prioriterade risker. Dessa är att konsumtionslån leder till överskuldsättning, att konsumenter får råd om finansiella produkter som inte är lämpade utifrån deras behov och förutsättningar samt att fondbolag inte beskriver inriktningen på och aktiviteten i sin fondförvaltning på ett rättvisande sätt.

Magnus Dahlgrens kommentar till Connectadomen

Magnus Dahlgrens kommentar till Connectadomen

Det händer att tingsrätten och Högsta domstolen kommer till samma slut och att således Högsta domstolen med ändring av hovrättens dom fastställer tingsrättens dom. I det här fallet hoppas jag att så kommer att ske.

Bedrägeri inte försäkringsförmedling

Bedrägeri inte försäkringsförmedling

Hovrätten över Skåne och Blekinge har i mål nr T 2069-14 (”Connecta-målet”) slagit fast att Connectas ansvarsförsäkring för sin försäkringsförmedlingsverksamhet inte gällde i målet framställda skadeståndsanspråk, eftersom det i det skadegörande fallet i fråga inte hade funnits någon avsikt hos förmedlaren att förmedla verkliga försäkringar. Någon försäkringsförmedling har därför objektivt sett inte ägt rum, enligt Hovrätten.

Skadestånd för vårdslös försäkringsförmedling

Skadestånd för vårdslös försäkringsförmedling

Svea Hovrätt har i mål nr T 4408-14 dömt ett bolag verksamt inom finansiell rådgivning att betala en halv miljon kronor i skadestånd efter att ha gett rådet till en man att investera i ett investerings-certifikat som senare blev värdelöst.