Inom Dahlgren & Partners finns erfarenhet av att leda och/eller agera som extern funktion för compliance. Advokatfirman har därmed mycket god förståelse för verksamheten och kan tillhandahålla all sorts juridisk hjälp till er.

Dahlgren & Partners kan exempelvis bistå med:

  • Rådgivning
  • Utbildning
  • Upprättande och tolkning av avtal
  • Bolagsjuridisk formalia och styrelsearbete
  • Tillhandahållande av tjänster inom complaince och förhindrande av penningtvätt
  • Kundklagomål
  • Upprättande av interna riktlinjer och policies
  • Ersättnings- och provisionsfrågor 
  • Vad som avses med rådgivning respektive opartisk och personlig analys