Rekommendationen gäller försäkringsfall, skadehändelser och tips som anmäls eller inkommer från och med den 1 oktober 2015. Rekommendationen lägger fast allmänna principer för försäkringsbolagens behandling av personuppgifter vid utredning av oklara försäkringsfall och är framtagen av Svensk Försäkring och Trafikförsäkringsföreningen. Rekommendationen gäller tillämpningen av grundläggande bestämmelser i personuppgiftslagen (PuL) och syftar till att ge ett uttryck för vad som utgör god sed vid behandling av personuppgifter inom försäkringsbranschens utredningsverksamhet. Den innehåller bland annat hanteringsregler för inhämtande av personuppgifter om hälsa, sekretessförbindelser, säkerhet och gallring.