Europeiska rådet antog IDD (dir nr 2016/97/EC) den 14 december 2015. Direktivet syftar till att förbättra konsumentskyddet vid försäljning av försäkringsprodukter genom att åstadkomma ett större urval av produkter samt bättre och säkrare information och konkurrens mellan olika förmedlare. IDD gäller även för försäkringsbolag, exempelvis vid förmedling genom internet.

Regeringen anser att den del i direktivet som avser konsumentskydd redan har remitterats i och med SOU 2015:2, Värdepappersmarknaden. Någon ytterligare remittering kommer därför inte göras avseende denna del. Däremot kommer de förslag till lagstiftning som följer av IDD att remitteras mot slutet av året.

Dahlgren & Partners har gjort en grov sammanfattning av den europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens (Eiopas) riktlinjer avseende IDD, som tillhandahålls på begäran mot viss ersättning. Även mer detaljerade analyser kan erbjudas.

 

Läs andra artiklar från nyhetsbrevet:

Analys

Branschnytt

Praxis

Förordningar och direktiv