3.jpg

I EU-direktivet om försäkringsdistribution (EU 2016/97), fortsättningsvis kallat IDD, ställs utökade krav på försäkringsdistributörer. I Sverige införlivas direktivet genom en ny försäkringsdistributionslag (FDL) som gäller från den 1 oktober 2018.

Definitionerna och tillämpningsområdet

För mer information om IDD/FDL vänligen kontakta:

Carl Johan Rundquist
Jur. kand. / Senior Associate

Tel: +46 708 93 70 34
carljohan.rundquist@dlaw.se

Önskar du istället bli kontaktad av oss? Fyll i formuläret nedan.

Liksom i lagen om försäkringsförmedling  ska det utgöra försäkringsdistribution enligt FDL att ge råd om, föreslå, förbereda, ingå, bistå vid förvaltning av eller fullgöra försäkringsavtal. Till detta kommer dock att det även ska betraktas som försäkringsdistribution att på en webbplats eller liknande medier tillhandahålla information om ett eller flera försäkringsavtal enligt kriterier som kunden väljer på webbplatsen. Detsamma gäller att tillhandahålla rangordningslistor eller pris- och produktjämförelser över försäkringsprodukter – i samtliga fall dock under förutsättning att kunden i anslutning till denna information kan ingå ett försäkringsavtal.  

Dahlgren & Partners tillhandahåller  rådgivning, utbildningar, GAP-analyser och stöd vid implementering av nya lagstiftningen. Frågeställningar som kan behöva utredas är exempelvis följande: 

  • Vad är försäkringsdistribution
  • Vilka måste följa FDL
  • Vilka produkter omfattas av lagen
  • Vilka informationskrav ställs, och på vem
  • Vad menas  med rådgivning
  • Vad menas med försäkringsbaserad investeringsprodukt
  • Frågor om ersättningar och provisioner
  • När träder de nya reglerna i kraft
  • Vad händer om  man inte följer FDL