WEB-Magnus.jpg

Magnus Hjertquist är anställd på Advokatfirman Dahlgren & Partners sedan januari 2017. Magnus arbetar med både pensions- och försäkringsrättsliga frågor. Magnus studerade till jurist vid Örebro Universitet och har fram till att han började hos Dahlgren & Partners arbetat på Folksam, i huvudsak med skadereglering och rättsskydd.

Kontaktuppgifter

Mobil: +4670 857 00 63
E-post: magnus.hjertquist[a]dlaw.se
LinkedIn:  https://www.linkedin.com/in/magnus-hjertqvist-6677a6129/

KURSINTYG & DIPLOM