Den 3 januari 2018 införs nya regler på värdepappersmarknaden.

magnus.jpeg

Finanskrisen visade att konsumentskyddet var otillräckligt. Ur ett konsumentskyddsperspektiv är de nya reglerna om provision och om produktstyrning viktigast. Konsumenterna befinner sig i ett kunskapsunderläge. Man ska som konsument kunna lita på de råd man får och kunna känna sig trygg. Den finansiella rådgivning som hittills förevarit har mer haft karaktär av försäljning.

Den som i faktisk handling utger sig för att vara oberoende får inte ta emot och behålla ersättningar från annan än kunden. Egna produkter och närståendes produkter får inte marknadsföras.

För mer information om MiFID II vänligen kontakta:

Magnus Dahlgren
Advokat, Partner
Tel: +46 708 34 72 82
magnus@dlaw.se

ÖNSKAR DU ISTÄLLET BLI KONTAKTAD AV OSS? FYLL I FORMULÄRET NEDAN.

Mindre ickemonetära förmåner får tas emot, såsom marknadsföringsmaterial.

Tanken är således att ersättningen för den utförda tjänsten ska betalas av slutkunden. Om kunden betalar som ett avdrag på sparandet måste detta avdrag vara ett nettoavdrag efter det att tredjepartsersättningar räknats av.

Produktstyrningsreglerna innebär att producenter av finansiella instrument bara ska tillhandahålla produkter som är till gagn för en definierad målgrupp. Analysen ska dokumenteras, producenten skall även definiera en negativ målgrupp, dvs. en målgrupp som inte är betjänta av produkten ifråga.

Uppföljning ska ske att produkten bara distribueras till definierad målgrupp.

Dahlgren & Partners arbetar för närvarande med olika företag för att säkerställa implementeringen av MiFID II i respektive verksamhet. Detta innefattar bl.a. utredningar gällande organisatoriska förändringar på grund av nya provisionsregler, genomgång av provisionsmodeller, produktstyrningsprocessen, upprättade av dokument och policys, vilket ansvar producent har av finansiella tjänster och behjälplighet vid eventuella tillståndsprocesser eller annan översikt av verksamheten.