Dahlgren & Partners har förvärvat rättigheterna till Laila Kihlströms bok ”Pensionering direkt i företaget”. I samband med rättighetsförvärvet övertogs även de sista trettio exemplaren av den senaste utgåvan av Kihlströms bok. För den som är intresserad av att fördjupa sig i t.ex. pensionsstiftelsefrågor är det möjligt att köpa den av Dahlgren & Partners till ett förmånligt pris. Dahlgren & Partners har för avsikt att ge ut en ny, reviderad utgåva av ”Pensionering direkt i företaget” i samband med ikraftträdandet av ändringarna i tryggandelagen. För närvarande sker detta sannolikt i januari 2017.