Advokatfirma Dahlgren & Partners har lämnat in ett remissyttrande till SOU 2015:68 Tjänstepension - Tryggandelagen och skattereglerna. 

Läs yttrandet här!