Under hösten 2016 utökas firman med två nyanställda jurister. Den 1 oktober börjar Carl Johan Rundquist, Jur.Kand. /Senior Associate. Carl Johan har en lång och bred erfarenhet från företag inom pensions- och försäkringsbranschen. Efter tjänstgöring som tingsnotarie samt stadsnotarie i Stockholms stad i några år, har han sedan 1986 arbetat som försäkringsjurist, vice chefsjurist och chefsjurist i flera olika livförsäkringsbolag, bland andra Skandia, Trygg-Hansa och senast SPP. Carl Johan har också varit styrelseledamot i Försäkringsjuridiska Föreningen, IPEBLA och Svenska avdelningen av AIDA och är för närvarande styrelseledamot i Föreningen Pensionsspecialisterna. 

I september började även biträdande jurist Filippa Nelin. Filippa erhöll juristexamen från Örebro Universitet i januari 2016. Hon har dessutom en master i rättsvetenskap vid Örebro Universitet, sedan i juni 2016. Därefter, och fram till att hon började hos Dahlgren & Partners, har Filippa arbetat på Folksam, i huvudsak med skadereglering.

Från vänster: Filippa Nelin, Isabella Hugosson, Carl Johan Rundquist, Magnus Dahlgren

Från vänster: Filippa Nelin, Isabella Hugosson, Carl Johan Rundquist, Magnus Dahlgren