Beslut om understödsföreningar
 
Riksdagen fattade den 8 november beslut i enlighet med Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU14 Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar.


Beslutet att bifalla Finansutskottets betänkande innebär att understödsföreningarna som inte bedriver tjänstepensionsverksamhet inte behöver likvideras innan frågan om möjlig alternativ förvaltningsform utretts.


Dahlgren & Partners kommer självfallet att fortsätta bevaka frågan och vi kommer att återkomma när vi har något nytt att meddela.