Den franske filosofen Montesquieu anses vara den som utvecklade den tredelade maktfördelningsläran; lagstiftande, verkställande och dömande såsom varande tre oberoende av varandra organ i syfte att upprätthålla maktbalansen i samhället. Magnus Dahlgren, anser att denna maktfördelning inte tillämpas på finansområdet.

Här kan du som prenumererar på VA Insights ta del av hela krönikan -->