Idag publicerades förhandsavgörandet av EU-domstolen i Connecta- och Mattsonmålet. Domstolens dom hittar ni här