Dahlgren & Partners har biträtt klienter innan och efter ikraftträdandet och flertalet frågeställningar och praktiska problem har behandlats. Det var dock vår övertygelse att Finansinspektionen redan kort efter lagens ikraftträdande skulle reglera, eller i vart fall utge vidare vägledning om, vilken provision som skulle anses godtagbar. Avsaknaden av ytterligare vägledning är anmärkningsvärd eftersom ersättningsmodellen i allmänhet och provisionsmodellen vid försäkringsdistribution i synnerhet var under stor diskussion under lagstiftningsarbetet. Stort ansvar har därför skjutits vidare till försäkringsdistributörerna.