Som ett led i arbetet med att skapa anpassade regler för understödsföreningar som är sjuk-, begravnings- eller annan pensionskassa begär FI in upplysningarna från samtliga föreningar. Läs mer här avseende vilka uppgifter som ska skickas in och till vilken adress.