Den 17 maj 2019 publicerades två lagrådsremisser som innehåller förslag för genomförandet av EU:s andra tjänstepensionsdirektiv (IORP II). Den ena lagrådsremissen innefattar en helt ny reglering för tjänstepensionsföretag. Den andra lagrådsremissen innebär nya regler för pensionsstiftelser. De nya reglerna föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 december 2019.


För mer information, eller biträde vid frågor, om lagrådsremissen, IORP II och den svenska implementeringen kan ni med fördel kontakta Dahlgren & Partners.