Den 29 maj publicerades regeringens proposition 2018/19:124 - En effektivare flytträtt av försäkringssparande. 


I propositionen föreslås lagändringar som syftar till att effektivisera möjligheterna att återköpa och överföra (flytta) livförsäkringar. För analys och frågor om propositionen kan ni kontakta oss på D&P.