HD har nu äntligen slagit fast det slut vartill EU-domstolen kom fram till för över ett år sedan. Jag har länge hävdat den tes som domarna bygger på nämligen att begreppet försäkringsförmedling är vitt och omfattar t ex även de transaktioner som sker inom ramen för en kapitalförsäkring. Till och med om en kapitalförsäkring inte skulle finnas men det framstått så för investeraren är det fråga om försäkringsförmedling. Domarna är principiellt viktiga för många som lidit skada av försumliga försäkringsförmedlare.

Dahlgren & Partners tillhandahåller mer djupgående redogörelser och analyser vid uppdrag/på begäran.