Viewing entries in
Senaste nytt

En ny reglering för tjänstepensionsföretag

Finansdepartementet har författat en promemoria om ny reglering för tjänstepensionsföretag med anledning av IORP II. Promemorian publicerades på regeringens hemsida den 4 juli 2018 med följande samanfattning:

"I promemorian föreslås en ny lag om tjänstepensionsföretag som ska gälla för företag som enbart erbjuder tjänstepensionsförsäkringar, det vill säga livförsäkringar som är knutna till en anställning. Alla försäkringsföretag och tjänstepensionskassor som uppfyller vissa krav ska kunna omvandlas till tjänstepensionsföretag. Det kommer även att vara möjligt att bilda nya tjänstepensionsföretag." 

För att läsa promemorian i sin helhet, klicka på länken nedan:

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2018/07/en-ny-reglering-for-tjanstepensionsforetag/ 

Regeringens proposition 2017/18:216 En ny lag om försäkringsdistribution

Idag publicerades Regeringens proposition 2017/18:216 En ny lag om försäkringsdistribution på regeringens hemsida.

Dahlgren & Partners tillhandahåller juridiska analyser och diverse affärsjuridisk rådgivning med anledning av den nya försäkringsdistributionslagen.

Vill du läsa propositionen i sin helhet kan du klicka på länken nedan:

http://www.regeringen.se/4988b5/contentassets/757c236c9acb4b1f83ce9cdcd02ae62f/en-ny-lag-om-forsakringsdistribution-prop.-201718216.pdf

System för visselblåsning från Dahlgren & Partners

System för visselblåsning från Dahlgren & Partners

Advokatfirma Dahlgren & Partners lanserar ett nytt system för visselblåsning.

Det finns idag flertalet rapporteringskrav, i lag eller annan föreskrift, för att upptäcka allvarliga oegentligheter eller missförhållanden på ett företag. Du som arbetsgivare behöver därför ett ändmålsenligt system som hjälper dig att utreda och åtgärda eventuella problem samtidigt som du skyddar den anställde. 

Med Dahlgren & Partners system för visselblåsning säkerställer du att det på ditt företag finns etablerade rutiner för professionell och konsekvent handläggning av ärenden som gäller missförhållanden på arbetsplatsen. 

Läs mer på dlaw.se/whistleblowing