Finansinspektionen (FI) har den 17 juni 2016, med anledning av EIOPAs tidigare i månaden publicerade riktlinjer om produkttillsyn och styrning (Product Oversight and Governance - POG) - meddelat att FI inväntar implementeringen av IDD innan EIOPAs riktlinjer börjar tillämpas. FI:s uppfattning är att riktlinjerna är att jämställa med svenska allmänna råd som behöriga myndigheter och aktörer på marknaden ska försöka följa med alla tillgängliga medel. FI anser att trots att FI inte kan följa riktlinjerna förrän IDD är genomfört i svensk rätt är dessa ett bra sätt för försäkringsföretag och andra distributörer av försäkringar att sätta sig in i kommande regelverk.

 

Läs andra artiklar från nyhetsbrevet:

Analys

Branschnytt

Praxis

Förordningar och direktiv

  •