EIOPA har den 4 juli 2016 publicerat ett s.k. samråd (consultation paper) angående förslag på s.k. tekniska råd/regler som EIOPA ska föreslå EU-kommissionen med anledning av IDD. EIOPA har uttalat att några av de viktigaste syftena med de regler som föreslås är att säkerställa att olika ersättningar såsom provisioner inte medför negativa effekter för kunder samt att säkerställa att de försäkringsprodukter som säljs till individuella kunder är passande (vid rådgivning) eller lämpliga (vid försäljning utan rådgivning). Hela samrådet finns att läsa, dock inte översatt till svenska, på EIOPAs hemsida. Där finns också möjlighet att före den 3 oktober 2016 lämna synpunkter på förslaget. En s.k. öppen hearing om samrådet ordnas den 23 september.

 

Läs andra artiklar från nyhetsbrevet:

Analys

Branschnytt

Praxis

Förordningar och direktiv

  •