I Connecta-målet T25-16, har parterna avgivit yttranden i frågan om ett förhandsavgörande ska inhämtas av EU-domstolen under juli månad och därefter har Högsta domstolen formulerat sina frågor som kan komma att ställas till EU-domstolen. Parterna har nu fram till sista september på sig att yttra sig över dessa. I skrivande stund har inga yttranden inkommit. HD har inte tagit ställning till huruvida prövningstillstånd kommer att meddelas eller om en begäran av förhandsbesked av EU-domstolen kommer ske. 

 

Läs andra artiklar från nyhetsbrevet:

Analys

Branschnytt

Praxis

Förordningar och direktiv

  •