Riksdagens pensionsgrupp med Göran Hägglund och Göran Johnsson i spetsen, har fört dialog med arbetsmarknadens parter om åtgärder för ett längre arbetsliv. Pensionsgruppen har föreslagit att åldersgränsen för när allmän pension tidigast kan tas ut höjs från 61 år till 63 år. Förslag framställs också om att LAS-åldern, d.v.s. den ålder som bestämmer hur länge en anställd har rätt att kvarstå i tjänst, höjs med två år, till 69 år. Förslagen är i sig inte nya, utan bygger i stora delar på pensionsåldersutredningen, från 2013. Efter diskussionerna har majoriteten av arbetsmarknadens parter ställt sig bakom avsiktsförklaringen, dock inte Svenskt Näringsliv.

 

Läs andra artiklar från nyhetsbrevet:

Analys

Branschnytt

Praxis

Förordningar och direktiv