Enligt uppgifter från Finansdepartementet väntar FiDep på information från Bryssel, där det pågår intensiva möten om IORP II-direktivet, som ännu inte är formellt antaget. För närvarande sker trots det språkgranskning, vilket troligen innebär att direktivet kan antas under tidiga delen av hösten. FiDep meddelar också att de under första halvan av hösten kommer att kommunicera ut något både om tankar kring hur IORP II ska genomföras för pensionsstiftelser och något om regleringen för tjänstepensionsföretag, inbegripet understödsföreningar. Det finns också medvetenhet på departementet om understödsföreningarnas särskilda situation, där en IORP II-anpassad lagstiftning behöver komma på plats inom den tid IORP II ska genomföras.

 

Läs andra artiklar från nyhetsbrevet:

Analys

Branschnytt

Praxis

Förordningar och direktiv

  •