Efter förslag från EU-kommissionen har tillämpningsdatumet för MiFID II (och MiFIR) flyttats fram med ett år, till den 3 januari 2018. Det har också föreslagits, i förhandlingar mellan Europaparlamentet och rådet, att datumet för genomförande av MiFID II skjuts fram till den 3 juli 2017. Förhandlingarna inom EU uppges snart vara avslutade och sannolikt resultera i just dessa tidpunkter för genomförande respektive tillämpning av MiFID II, som alltså blir olika tidpunkter. Det svenska lagstiftningsarbetet påverkas också av de uppskjutna tidpunkterna. Enligt information på Finansdepartementets hemsida kommer det fortsatta lagstiftningsarbetet att utgå från förslaget på EU-nivå om tillämpning från den 3 januari 2018, men att MiFID II ska vara genomfört i svensk rätt den 3 juli 2017. I januari 2017 kommer en lagrådsremiss med förslag till lagstiftning för att genomföra MiFID II och anpassningar till MiFIR. Senare under våren 2017 kommer en proposition och lagändringarna ska träda i kraft den 3 januari 2018.

 

Läs andra artiklar från nyhetsbrevet:

Analys

Branschnytt

Praxis

Förordningar och direktiv

  •