Efter att Unionen och Sveriges ingenjörer meddelats ett interimistiskt beslut av AD, att det inte gick att strejka för flexpensioner, valde dessa ändå att ge in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen (AD) mot arbetsgivarorganisationerna IT & Telekomföretagen, Almega tjänsteförbunden och Mediaföretagen om rätten till flexpension. AD ska därför pröva om det är tillåtet eller inte för facken att strejka för rätten till flexpensioner. 

Almega har den 26 augusti 2016 inkommit med svaromål där de hävdar att frågan inte kan prövas av AD, eftersom de varsel om konflikt som Unionen m.fl. tidigare framställt har dragits tillbaka och att det inte är möjligt att pröva om eventuella varsel i framtiden skulle vara tillåtna eller inte. 

En handläggare på AD har uppgett till Advokatfirman Dahlgren och Partners att status för tillfället är att skriftväxling sker och att det inom kort ska fastställas ett datum för muntlig förberedelse.

 

Läs andra artiklar från nyhetsbrevet:

Analys

Branschnytt

Praxis

Förordningar och direktiv

  •