PRIIPs-förordningen (PRIIPS = ”packaged retail insurance-based investment products”) antogs formellt i april 2014 och syftar till en ny standard för produktinformation, att ges i ett s.k. Key Information Document (KID) till icke-professionella investerare inför investeringsbeslut. Förordningen ska börja tillämpas den sista december i år. Den 30 juni i år antog EU-kommissionen s.k. tekniska standarder (s.k. RTS = regulatory technical standards) som specificerar kraven på innehållet i de KID som ska tillhandahållas konsumenter vid köp av vissa investeringsprodukter. Kommissionen antog RTS:en trots massiv kritik från branschen. EU-rådet och/eller EU-parlamentet hade möjlighet att före den 30 september framföra invändning mot RTS:en, något som också hände i EU-parlamentet den 15 september. Beslutet innebär att Kommissionen har ett val i att antingen föreslå att PRIIPs-förordningens tillämpningsdatum skjuts upp eller att låta förordningen träda ikraft som planerat, men då utan någon medföljande RTS, vilket i praktiken innebär att medlemsstaterna själva får tolka hur regleringen ska fungera i praktiken.

 

Läs andra artiklar från nyhetsbrevet:

Analys

Branschnytt

Praxis

Förordningar och direktiv

  •