Finansdepartementet har uppdragit åt Bertil Bengtsson att utreda skadeståndsregleringen i lagen (2002:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. Uppdraget består i att utreda nu gällande lagtexts utformning och hur den står i relation till relevanta förarbetsuttalanden och praxis, samt om det skulle anses nödvändigt, föreslå förändringar. Enligt förarbetsuttalandena till lagen ska kunden endast få ersättning för sitt negativa kontraktsintresse, d.v.s. i princip att kunden ska försättas i samma ekonomiska situation som om den vårdslösa rådgivningen inte hade skett. Nuvarande förarbetsuttalanden ger därmed inte utrymme för att ersätta kunden för det s.k. positiva kontraktsintresset, d.v.s. inte för utebliven vinst – eller den högre avkastning kunden kunnat få vid ett alternativt agerande. Bertil Bengtsson ska särskilt fundera över om dessa förarbetsuttalanden stämmer överens med hur begreppet ren förmögenhetsskada generellt ska tolkas – samt om det överhuvudtaget finns skäl att begränsa en rådgivares eventuella skadeståndsansvar vid vårdslös finansiell rådgivning.

 

Läs andra artiklar från nyhetsbrevet:

Analys

Branschnytt

Praxis

Förordningar och direktiv

  •