Den 25 november 2016 avkunnade Attunda tingsrätt dom i mål T 2773-10, även kallat Aspismålet, och ogillade käromålet. Bakgrunden till tvisten är att bolaget Aspis Liv Försäkrings AB:s tidigare ägare överfört tillgångar från bolaget till bland annat bolaget Hestiun Europe Limited. Bolaget försattes i tvångslikvidation den 23 februari 2010 av Norrköpings tingsrätt efter en ansökan av FI. I samband med likvidationen stämdes två av ägarna och dåvarande VD Jan Paju samt bolagets investeringschef Alexandros Antzoulides. En tredskodom meddelades år 2014 mot de två ägarna. Därefter har talan enbart berört Jan Paju och Alexandros Antzoulides bristtäckningsansvar enligt 12 kap. försäkringsrörelselagen (1982:713), vilket Jan Paju och Alexandros Antzoulides friades för i tingsrätten. 

 

Läs andra artiklar från nyhetsbrevet:

Analys

Branschnytt

Praxis

Ny eller planerad lagstiftning