I FI:s promemoria gällande automatiserad rådgivning (Dnr 16–19268) daterad den 30 december 2016 uttalar sig FI att de ser positivt på automatiserade tjänster. I promemorian definierar FI automatiserad rådgivning som personliga råd om finansiella instrument som ges utan mänsklig inblandning eller med begränsad mänsklig inblandning, ofta online. 


I promemorian stadgas att FI ser en webbaserad marknad med förenklad rådgivning som ett steg i rätt riktning mot en oberoende rådgivningsmarknad som når en bred kundkrets. De hävdar också att om automatiserade rådgivningsverktyg används på ett korrekt sätt kan det förebygga intressekonflikter i rådgivningssituationer. FI markerar däremot att fokus i utvecklingen ska riktas åt kundens intressen.

 

Läs andra artiklar från nyhetsbrevet:

Analys

Branschnytt

Praxis

Ny eller planerad lagstiftning