Förslag på ny tjänstepensionsreglering skickas på remiss under hösten 2017. Förslaget bygger på det reviderade tjänstepensionsdirektivet (IORP II) och förslagen i tjänstepensionsföretagsutredningens betänkande. Syftet bakom förslaget på ny tjänstepensionsreglering är bland annat att stärka konsumentskyddet.

I förslaget föreslås en förstärkt solvensreglering och möjligheten att bilda nya svenska tjänstepensionsinstitut. Det stadgas även att tjänstepensionskassor och försäkringsföretag som bedriver tjänstepensionsverksamhet kommer ges möjlighet att efter renodling av verksamheten fortsätta bedriva tjänstepensionsrörelse enligt det nya regelverket.

I förslaget framkommer att övergångsregleringen för tjänstepensionskassor kommer att förlängas. Den upphävda lagen om understödsföreningar tillämpar kassorna fram tills årsskiftet 2017/2018. Hur långt fristen kommer att förlängas är ännu inte meddelat. 

 

Läs andra artiklar från nyhetsbrevet:

Analys

Branschnytt

Praxis

Ny eller planerad lagstiftning