Vi rapporterade i förra nyhetsbrevet att en departementsskrivelse med titeln ”Jämställda pensioner?” (2016:19) skickats ut på remiss och remissvaren skulle vara åter den 22 september 2016. Nu har Pensionsgruppen, utifrån de inkomna svaren och den analys som gjorts, tagit fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet, Handlingsplan för jämställda pensioner enligt en promemoria av socialdepartementet som publicerades den 23 januari 2017.


Den första punkten i handlingsplanen består av en översyn av grundskyddet, innefattande garantipension, bostadstillägget och änkepensionen. Sedermera innehåller handlingsplanen punkter bestående av förenkling av ansökningsförfarandet avseende överföring av premiepensionsrätt, utredning av möjlighet för sambor att föra över premiepensionsrätt och fortsatt analys av utträdet ur arbetslivet för att nämna några. Det stadgas också i socialdepartementets promemoria att den aktuella handlingsplanen däremot kan komma att ändras under tidens gång. 

 

Läs andra artiklar från nyhetsbrevet:

Analys

Branschnytt

Praxis

Ny eller planerad lagstiftning