En flyttavgift innebär att en kostnad debiteras en kund som vill flytta sitt sparade kapital till ett annat företag. Kostnaden kan vara av betydande omfattning, vilket kan leda till en inlåsningseffekt för kunden som hade till avsikt att byta företag. Detta kan enligt Konkurrensverkets rapport, 2016:12, Flyttavgifter på livförsäkringsmarknaden – potentiella inlåsningseffekter bland pensionsförsäkringar, hämma kundrörligheten och det kan även leda till färre nyetableringar på marknaden. Konkurrensverket föreslår därför bland annat i rapporten att höga flyttavgifter borde begränsas och att kunden ska få rätt att flytta samtliga individuella och privata pensionsförsäkringar oavsett när de tecknades. 

 

Läs andra artiklar från nyhetsbrevet:

Analys

Branschnytt

Praxis

Ny eller planerad lagstiftning