Den 19 januari 2017 överlämnade finansdepartementet lagrådsremissen nya regler om marknader för finansiella instrument (MiFID II och MiFIR) till lagrådet. Lagrådsremissen innehåller betydande lagändringar bestående av både förändring av gällande regler och helt nya bestämmelser. Bland de flertalet föreslagna ändringarna föreslås exempelvis ändringar i lagen om värdepappersmarknaden (2007:528) som både syftar till att genomföra MiFID II och bedöms nödvändiga med anledning av MiFIR.

I övrigt stadgas i lagrådsremissen att [l]agarna, i de delar som är hänförliga till MiFID II, MiFIR och marknadsmissbruksdirektivet, föreslås träda i kraft den 3 januari 2018. Övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017.

 

Läs andra artiklar från nyhetsbrevet:

Analys

Branschnytt

Praxis

Ny eller planerad lagstiftning