Den 15 november 2016 skickade Finansdepartementet SOU 2016:76, Skatt på finansiell verksamhet, på remiss. Remissyttrandena ska vara åter hos Finansdepartementet den 15 februari 2017.

SOU 2016:76, Skatt på finansiell verksamhet, innehåller ett förslag om att införa en ny skatt, kallat finansiell verksamhetsskatt, som består av 15 procent utav beskattningsunderlaget. I förslaget framkommer att beskattningsunderlaget föreslås bestå av den skatteskyldiges, under beskattningsåret, sammanräknande lönekostnader. Syftet med den nya skatten är att minska mervärdesskattefördelen i den finansiella sektorn. I SOU 2016:76 föreslås att regleringen ska börja tillämpas den 1 januari 2018. 

 

Läs andra artiklar från nyhetsbrevet:

Analys

Branschnytt

Praxis

Ny eller planerad lagstiftning