Viewing entries in
Pensionsnytt

Fjärde penningtvättsdirektivet (SOU 2016:8)

Fjärde penningtvättsdirektivet (SOU 2016:8)

Penningtvättsutredningen överlämnade den 1 februari 2016 slutbetänkandet” Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism – fjärde penningtvättsdirektivet – samordning – ny penningtvättslag – m.m. ” till regeringen.

MiFID II, MiFIR (SOU 2015:2) och PRIIPS

MiFID II, MiFIR (SOU 2015:2) och PRIIPS

Europaparlamentet och rådet antog i maj 2014 ett direktiv (MiFID II) och en förordning (MiFIR) om marknader för finansiella instrument, vilka reglerar distributionen av investeringsprodukter.  

Möjligt att återkalla val av efterlevandeskydd

Möjligt att återkalla val av efterlevandeskydd

Kammarrätten i Stockholm meddelade i dom den 7 januari 2016 att det är möjligt att ändra val av efterlevandeskydd så länge pensionen inte har börjat betalas ut och fastställde därmed Förvaltningsrättens dom.

Pension från IMF inte lika med försäkring

Pension från IMF inte lika med försäkring

Högsta Förvaltningsdomstolen har i mål 1071-14 och 1072-14 slagit fast att utbetalningar från IMF (Internationella Valutafonden) är skattepliktiga som inkomst av tjänst då de utgör pension enligt inkomstskattelagen.

Tjänstepension – tryggandelagen och skattereglerna

Tjänstepension – tryggandelagen och skattereglerna

Tjänstepensionsbeskattningsutredningen presenterade slutbetänkande den 30 juni 2015. Här föreslås ändringar i lagen om tryggande av pensionsutfästelser m.m. (tryggandelagen). Den största nyheten är att tryggandelagen föreslås tillåta tryggande även av premiebestämda tjänstepensioner, dock under förutsättning att pensionslöftet är förenat med ett garantibelopp.