Pensionsrätt inrymmer ett flertal rättsområden, såsom allmän avtalsrätt, skatterätt, näringsrätt, familjerätt. Det inrymmer inslag av arbetsrätt och kollektivavtalsfrågor. Dahlgren & Partners förstår och behärskar pensionsjuridikens samtliga delar.

Pension kan vara allmän eller privat eller utlovad och bekostad av arbetsgivaren såsom tjänstepension och privat pension. Dahlgren & Partners har kunskap och erfarenhet av all sorts pension, men vi har vår tyngdpunkt inom tjänstepension.

Pension kan utlovas på olika sätt. Ett löfte om pension måste tryggas på visst för att få avdragsrätt skatterättsligt. Dahlgren & Partners hanterar juridiken inom samtliga olika tryggandeformer: pensionsförsäkring, pensionsstiftelse och tryggande genom särskild redovisning av pensionsskuld i balansräkning. Vi har också god erfarenhet av direktpension. Dahlgren & Partners kan bistå med råd i samtliga skeden av ett pensionslöftes livstid:

  • Upprättande av pensionsutfästelser/anställningsavtal med pensionslöften/pensionspolicy
  • Översyn och korrigering av pensionsutfästelser/pensionspolicy
  • Tolkning av befintliga pensionsutfästelser/anställningsavtal/pensionspolicy
  • Avtal om utköp som inrymmer frågor om pensionsavsättningar
  •  Tvist om pensionsutfästelser/pensionspolicy i såväl allmän domstol som i skiljeförfarande

Vi riktar oss främst till arbetsgivare och deras rådgivare; d.v.s. försäkringsförmedlare, kapitalförvaltare, skatterådgivare, advokatbyråer m.fl. som inte behärskar detta komplexa rättsområde tillräckligt utan som behöver spetskompetens. Vi riktar oss också i viss mån till top-exekutives som har behov av stöd antingen vid förhandling eller tolkning av pensionsavtal eller vid tvist med en f.d. arbetsgivare. 

Kontakta oss