Pensionsrätt inrymmer ett flertal rättsområden, såsom allmän avtalsrätt, skatterätt, näringsrätt, familjerätt. Det inrymmer inslag av arbetsrätt och kollektivavtalsfrågor. Dahlgren & Partners förstår och behärskar pensionsjuridikens samtliga delar.

Pension kan vara allmän eller privat eller utlovad och bekostad av arbetsgivaren såsom tjänstepension och privat pension. Dahlgren & Partners har kunskap och erfarenhet av all sorts pension, men vi har vår tyngdpunkt inom tjänstepension.

Pension kan utlovas på olika sätt. Ett löfte om pension måste tryggas på visst för att få avdragsrätt skatterättsligt. Advokatfirman hanterar juridiken inom samtliga olika tryggandeformer; pensionsförsäkring, pensionsstiftelse och tryggande genom särskild redovisning av pensionsskuld i balansräkning. Dahlgren & Partners har också god erfarenhet av direktpension.  Advokatfirman kan bistå med råd i följande angelägenheter:

  • Upprättande av pensionsutfästelser/anställningsavtal med pensionslöften/pensionspolicy
  • Översyn och korrigering av pensionsutfästelser/pensionspolicy
  • Tolkning av befintliga pensionsutfästelser/anställningsavtal/pensionspolicy
  • Avtal om utköp som inrymmer frågor om pensionsavsättningar
  • Kontakter med tillsynsmyndighet (Länsstyrelsen och Finansinspektionen)
  • Frågor gällande kollektivavtal om pensioner
  •  Tvist om pensionsutfästelser/pensionspolicy i såväl allmän domstol som i skiljeförfarande

Vi riktar oss främst till arbetsgivare och deras rådgivare; d.v.s. försäkringsförmedlare, skatterådgivare, advokatbyråer m.fl. som behöver specialistkompetens inom detta komplexa rättsområde. Vi riktar oss också till top-exekutives som har behov av stöd antingen vid förhandling eller tolkning av pensionsavtal eller vid tvist med en f.d. arbetsgivare. 

Kontakta oss