Dahlgren & Partners har erfarenhet såväl av att leverera löpande juridiskt stöd till pensionsstiftelser, som att engageras som styrelseordförande eller styrelseledamot i stiftelsen. 

Dahlgren & Partners kan finnas med från början och hjälpa er att sätta upp en pensionsstiftelse eller, om stiftelsen redan är på plats, utgöra ett löpande juridiskt stöd.

Vi kan exempelvis bistå med att:

 •  Upprätta och granska stadgar
 • Hålla i utbildningar för stiftelsens styrelse
 •  Likvidera stiftelsen eller fack i gemensam stiftelse
 •  Hantera löpande ärenden såsom:
  • Gottgörelsefrågor
  • Översyn av stadgar och annan dokumentation
  • Tillsynsärenden och kontakt med myndigheter
  •  Alla andra juridiska frågor som uppkommer löpande i pensionsstiftelsen

Vi kan också företräda våra klienter vid eventuella rättsprocesser såväl i allmän domstol som vid skiljeförfarande.