Dahlgren & Partners har exempelvis erfarenhet av att leverera löpande juridiskt stöd till pensionsstiftelser, att engageras som styrelseordförande och att vara styrelseledamot. 

Dahlgren & Partners kan finnas med från början och hjälpa er att sätta upp en pensionsstiftelse eller, om stiftelsen redan är på plats, utgöra ett löpande juridiskt stöd.

Advokatfirman kan exempelvis bistå med att:

 • Upprätta och granska stadgar

 • Hålla i utbildningar för stiftelsens styrelse

 • Likvidera stiftelsen eller fack i gemensam stiftelse

 • Hantera löpande ärenden såsom:

  • Gottgörelsefrågor

  • Översyn av stadgar och annan dokumentation

  • Tillsynsärenden och kontakt med myndigheter

  • Samtliga juridiska frågor som uppkommer löpande i pensionsstiftelsen

Dahlgren & Partners kan också företräda klienter vid eventuella rättsprocesser såväl i allmän domstol som vid skiljeförfarande.