Den 1 januari 2018 infaller ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 av den 26 november 2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (PRIIP). Utöver förordningen har Kommissionen gett ut tekniska standarder (RTS) och riktlinjer för tolkningen av PRIIPs-förordningen. Dessutom har ESMA publicerat ett ”frågor och svar” (Q&A) om förordningen. På nationell nivå finns lag (2017:317) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter.

perweb.jpg

PRIIP har till syfte att öka insynen och öppenheten avseende paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter. Förordningen ålägger försäljare och förmedlare av sådana försäkringar som omfattas av förordningen att tillhandahålla ett faktablad, ett så kallat Key Information Document (KID), till icke-professionella investerare. Ändamålet med regleringen är enligt skälen till förordningen att skyddet för investerare ska stärkas och att förtroendet för finansmarknaden ska öka.

För mer information om PRIIPs vänligen kontakta:

Per Nylund
Jur. kand. / Senior Associate
Tel: +4679 0746196
per.nylund@dlaw.se

ÖNSKAR DU ISTÄLLET BLI KONTAKTAD AV OSS? FYLL I FORMULÄRET NEDAN.

Dahlgren & Partners kan bistå företag med att säkerställa att kraven i PRIIP blir uppfyllda. Byrån granskar dokument, rutiner och system för att kontrollera regelefterlevnad samt upprättar nödvändiga handlingar.