StaffanA.jpg

Senior Associate med fokus på finansmarknadsjuridik (främst försäkring) med erfarenhet av arbete på bl.a. försäkringsbolag (compliance officer), Finansdepartementet (lagstiftningsarbete, bl.a. genomförande av Solvens II-direktivet) och Finansinspektionen (avdelningen försäkringsrätt) samt i domstol (kammarrättsassessor).”

Staffan Agelii anslöt som Senior Associate till Dahlgren & Partners i april 2019.

Kontaktuppgifter

Mobil:+4673 097 52 78
E-post: Staffan.Agelii[a]dlaw.se
LinkedIn: 

KURSINTYG & DIPLOM