Det finns idag flertalet rapporteringskrav, i lag eller annan föreskrift, för att upptäcka allvarliga oegentligheter eller missförhållanden på ett företag. Du som arbetsgivare behöver därför ett ändmålsenligt system som hjälper dig att utreda och åtgärda eventuella problem samtidigt som du skyddar den anställde. 

VAD ÄR ETT VISSELBLÅSARSYSTEM?

Det innebär att det finns etablerade rutiner för professionell och konsekvent handläggning av ärenden som gäller missförhållanden på arbetsplatsen. 

VAD GÖR ETT VISSELBLÅSARSYSTEM?

 • Stärker etik och regelefterlevnad
 • Förtroendeskapande 
 • Stärker organisationen och spar pengar

HUR FUNGERAR DET I PRAKTIKEN?

 • Smidig implementering t.ex. via intranät, mejl, informationsmöten m.m.
 • Lättillgängligt och användarvänligt
 • Anonym rapportering via väl utarbetade formulär 
 • Ingen intern handläggare kan komma i kläm eller i jävsituation 
 • Professionell handläggning av jurister från Dahlgren & Partners
 • Återrapportering till företagsledningen med förslag på åtgärd

VAD KOSTAR DET?

Om inget annat överenskommits, betalar du som arbetsgivare per ärende vi tar emot och handlägger.

 • Enklare ärenden samt rapport till företagsledningen med förslag på åtgärd, debiteras ex. moms 1 000 kr/ärende
 • Mer omfattande ärenden samt rapport till företagsledning med förslag på åtgärd, debiteras ex. moms 5 000 kr/ärende

Varmt välkomna att kontakta oss för mer information!

Kontakta oss